Παρασκευή, Μαΐου 05, 2006

TLP - Βραχύβια Σεληνιακά Φαινόμενα

TRANSIENT LUNAR PHENOMENA

Χρονολογικός κατάλογος αναφερόμενων Σεληνιακών γεγονότων.
NASA - Ιούλιος 1968.

http://www.mufor.org/tlp/lunar.html