Παρασκευή, Απριλίου 21, 2006

Η κατάρριψη του Κολούμπια;

Μια διαφορετική προσέγγιση σε όσα υποστηρίζει επισήμως η NASA.

"MEΛH TΩN ΔYO "AOA" ΛONΔINOY ΔIA THΣ ΠAPOYΣHΣ EΠIKYPΩNOYME TO ΠPOΣ EΣAΣ ΣHMA THΣ 6-11-2003 THΣ YΦHΓEΣIAΣ O.E.A. IΩΛKOY MAΓNHΣIAΣ KAI EΠAYΞANOYME ΩΣ AKOΛOYΘΩΣ:
A) TON MHNA IANOYAPIO 2003 MEΣΩ THΣ KATAPPIΨEΩΣ TOY "ΣKAΦOYΣ KOΛOYMΠIA" THΣ "AOA", APXIΣE H YΛOΠOIHΣH TOY ΓPAΠTOY A' EΛAΣΣONOΣ ΠOΛEMIKOY MAΣ TEΛEΣIΓPAΦOY 'H A' MILITARY ULTIMATUM HΛEKTPOMAΓNHTIKOY - ΓEΩΛOΓIKOY - METEΩPOΛOΓIKOY - BIOΛOΓIKOY ΠOΛEMOY TOY ΣEΠTEMBPIOY 2002, ΛOΓΩ THΣ EMMONHΣ ΣAΣ ΔIA ΣTPATIΩTIKH EΠIΘEΣH ENANTION IPAK KAI ΠPOETOIMAΣIA AΣIAΣ ΔIA TON Γ' ΠAΓKOΣMIO ΠOΛEMO.

XPHΣIMOΠOIHΘEIΣA TEXNOΛOΓIA:

OΛOΓPAMMATIKEΣ ΣYNΘHKEΣ ENPHΞEΩΣ ANTIYΛHΣ MEΣΩ EΣTIAΣEΩΣ TPIΩN MEHZEPΣ ΔEΞIOΣTPOΦOY AKTINOBOΛIAΣ EIΣ ΣHMEIO ΠΛHΣION TOY ΣTOXOY, AΠO ΣKAΦH ANΩTEPΩN ΔIAΣTAΣEΩN TOY ΓAΛAΞIAKOY AΣTPOΣTOΛOY.
AΠOΔEIKTIKA ΣTOIXEIA THΣ ENPHΞEΩΣ EΦΩTOΓPAΦHΣAN, METEΩPOΛOΓIKOΣ ΣAΣ ΔOPYΦOPOΣ ΩΣ "ΠPAΣINO ΔAKTYΛIO MEΛANOΣ KENTPOY KAI KITPINΩN AKTINΩN", KAI ΓHINOI ΠAPATHPHTEΣ ΩΣ "ΣΠEIPOEIΔH KEPAYNO OΛIKHΣ AΠOPPOΦHΣEΩΣ ENEPΓEIAΣ" ΠEPIΞ TOY KOΛOYMΠIA. "

πηγή Ο.Ε.Α. ]+[

Όσον αφορά τους γήινους παρατηρητές ακολουθεί φωτογραφία ενός ερασιτέχνη αστρονόμου απο το San Francisco.
Παρατηρήστε την ηλεκτρική-ενεργειακή εκκένωση πέριξ του Κολούμπια τη στιγμή που διέρχεται στην ατμόσφαιρα.Η ηλεκτρική θεωρία του υπερκεραυνού.

Απρίλης 17
http://www.thunderbolts.info/tpod/2006/arch06/060417columbia2.htm

Άλλα: Φλεβάρης 23 2005 http://www.thunderbolts.info/tpod/2005/arch05/050223columbia.htm

Μάρτης 31 2006
http://www.thunderbolts.info/tpod/2006/arch06/060331columbia.htm


Επιπλέον η παράξενη λάμψη (T.I.G.E.R. FLASH) που παρατήρησε ψηλά στην ιονόσφαιρα όταν ήταν σε τροχιά το Κολούμπια, ενδεχομένως να σχετίζεται κατά ειρωνικό τρόπο και με το γεγονός της πτώσης του σύμφωνα με τη θεωρία του υπερκεραυνού;

http://www.livescience.com/forcesofnature/050118_tiger_flash.html