Κυριακή, Ιουλίου 09, 2006

Τα σύγχρονα εγκλήματα των μογγολογενών νεοβάρβαρων Τούρκων

http://www.angelfire.com/planet/turks/

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Η διεύθυνση περιέχει ακραίες εικόνες.

Απομακρύνετε τα παιδιά από την οθόνη.