Πέμπτη, Μαρτίου 06, 2008

Τα έγγραφα του Γ.Γκιόλβα (Μέρος ΙΙ "Ομάδα Κατράκη")

"ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΡΑΚΗ"

Στο εξώφυλλο της "Ελληνικής Οικονομίας" του Ιουλίου 1980 ο Στ.Κατράκης. Καθηγητής μεταλλειολόγος στο Ε.Μ.Π., πρόεδρος της ΕΠΕΟ (Επιτροπή Προβολής Ελληνικής Οικονομίας), ήταν από τους κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες. Αυτές όμως ήταν οι "φανερές" ιδιότητες του. Σύμφωνα με τους θιασώτες της "Ομάδες Ε", ο Κατράκης υπήρξε μέλος της και δημιούργησε μια υπο-ομάδα της γνωστή ως "Ομάδα Κατράκη", η οποία απασχολήθηκε μεταξύ άλλων με την αποκρυπτογράφηση των κειμένων του Αριστοτέλη. Άλλωστε η ίδια η "Ελληνική Οικονομία" κάθε άλλο παρά αποκλειστικά οικονομικό έντυπο ήταν. Αν παρακολουθήσει κανείς την ύλη θα διαπιστώσει μια έντονη ελληνοκεντρικότητα, που αφορά σε όλους τους τομείς: Από οικονομία μέχρι ιστορία και κοινωνική παρέμβαση.


Γ.Γκιόλβας για "ομάδα Κατράκη":

Η ομάδα του καθηγητή Στ. Κατράκη ήταν μια μυστική υποομάδα, μπορούμε να πούμε, της "Εψιλον".Ο Στ. Κατράκης ήταν μέλος του συμβουλίου, ενώ υπήρχαν και εργάζονταν σε αυτήν και κάμποσοι άλλοι επιφανείς επιστήμονες. Μέλημα της ομάδας αυτής ήταν κυρίως η αποκρυπτογράφηση αρχαίων ελληνικών κειμένων και η αξιοποίηση τους στο χώρο της επιστήμης.

Ήμουν στην ομάδα Κατράκη, την μυστική ομάδα που αποτελούσαν διακεκριμένοι επιστήμονες και η οποία μεταξύ άλλων ασχολήθηκε παράλληλα με τη ΝΑΣΑ να αποκρυπτογραφήσει τα κείμενα του Αριστοτέλη!.


ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΙ


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βεβαίωσις

Ο Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της Συντονιστικής Επιτροπής Προβολής Ελληνικής Οικονομίας, καθηγητής μεταλλειολόγος μηχανικός αρ. Σταύρος Κατράκης, πρόεδρος της εταιρείας Ερευνών και Εφευρέσεων

Βεβαιώ ότι,

Ο κ. Γεώργιος Γκιόλβας, μηχανολόγος μηχανικός διεξάγει από ετών επιτυχείς έρευνες σε προωθημένα επιστημονικά και τεχνολογικά προβλήματα. Από τριετίας, η επιστημονική του δραστηριότης συγκεντρούται στην επίλυση του ενεργειακού προβλήματος και ειδικώς στην κατασκευή πρωτοτύπου κινητήρος, βασιζόμενου σε δική του μέθοδο πυρηνικής συντήξεως.

Αι εφευρέσεις του κ. Γεωργίου Γκιόλβα χαρακτηρίζονται από ιδιοφυή πρωτοτυπία και συνιστώ ανεπιφύλακτα κάθε δυνατή συμπαράσταση στο έργο του.

Εν Αθήναις 16 Ιουνίου 1980

Ο Βεβαιών,

Στ. Κατράκης


Eπιπλέον στοιχεία από τις συνεντεύξεις σχετικά με τα πειράματα σύντηξης, την φωτοδέσμη και την προαναφερθείσα υπόθεση Πέτσου:

Η ουσία είναι ότι ο κ. Γκιόλβας, τα χρήματα που έβγαζε από τις δε­κάδες πετυχημένες επινοήσεις του, τα διέθεσε όλα για τον εξοπλισμό του ερευνητικού του κέντρου και για τις νέες επιστημονικές του έ­ρευνες. Οχτακόσια(Ι) εκατομμύρια έχει δαπανήσει για την ερευνά του πάνω στη σύντηξη της ύλης, πρό­γραμμα που εφαρμόζεται μόνο σε προηγμένα τεχνολογικά κράτη με τους υψηλούς προϋπολογισμούς. Και ενώ ισχυρίζεται έχει φτάσει πολύ κοντά στην επιτυχία, αναγκάστηκε να σταματήσει το όλο πρόγραμμα. Ο λόγος; Το οίκημα στο οποίο πειραματιζόταν και που του είχε διαθέσει ο Εμπειρίκος στο συμβολικό ποσό των 1000 δρχ το μήνα, το πήραν οι κληρονόμοι του μεγαλοεπιχειρηματία. Μάταια ζητά απ'το δημόσιο μέχρι σήμερα έναν χώρο για να συνεχίσει!

Σαράντα πέντε τόνους ζυγίζει το «κύκλοτρον» που διαθέτουμε για τα πειράματα! Σήμερα είναι αποσυναρμολογημένο και αποθηκευμένο σε διάφορα μέρη. Ακόμη και τα ισό­τοπα που έχουμε εισάγει από το ε­ξωτερικό τα φυλάμε κάπου στον Όλυμπο.

Αλλά ας έρθουμε και στις αμυντικές τεχνολογικές επινοήσεις που έπεσαν άδοξα στο κενό ή στα χέρια τρίτων! Μιλάμε για μια εφαρμογή τύπου λέιζερ που ο κ. Γκιόλβας ο­νομάζει «Φωτοδέσμη πλάσματος» και που πέραν άλλων χρήσεων μπορεί να καλύψει πλήρως τον αμυντικό σχεδιασμό της χώρας μας, συγκρινόμενη σε ισχύ με τα προχω­ρημένα υπερόπλα των ΗΠΑ του προγράμματος «Πόλεμος των Άστρων»! Είναι γι'αυτήν την εφαρμογή, που ζήτησε από τον κ. Πέτσο την αρχική επιχορήγηση των 18 ε­κατομμυρίων δραχμών, προσπάθεια που θάφτηκε άδοξα μετά την απομάκρυνση του τελευταίου από το Υπουργείο Άμυνας.