Σάββατο, Μαΐου 27, 2006

Σπάνιος αντικατοπτρισμός στην Κίνα

Rare Mirage Lasts for 4 Hours off East China Shore

http://en.chinabroadcast.cn/811/2006/05/07/421@85556.htm

Τι ετοιμάζουν πάλι τα δρακονιανά ζωντόβολα;

(βλ. ολογραμματικές τεχνολογίες)