Σάββατο, Ιανουαρίου 14, 2006

Εγκλήματα Εθνικών κατά Χριστιανών

H Αγία Βαρβάρα
Βαρβάρα, η μεγαλομάρτυς Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Ως προς το χρόνο της ζωής και τον τόπο του μαρτυρίου της δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ερευνητών. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι μαρτύρησε στην Τοσκάνη της Ιταλίας, άλλες στη Νικομήδεια, αλλά οι περισσότερες αναφέρουν την Ηλιούπολη της Συρίας. Ο χρόνος του μαρτυρίου της τοποθετείται, σύμφωνα με ορισμένους κώδικες, στην εποχή του Μαξιμιανού. Τα Άκτα της αγίας, που αρχίζουν με τις λέξεις «Μετά τον Αυτοκράτορα Αλέξανδρον Μαξιμίνον» αναφέρουν ότι μαρτύρησε περίπου το 237, ενώ ο Assemani τοποθετεί το μαρτύριο της στο έτος 306, κατά την εποχή δηλαδή του αυτοκράτορα Γαλέριου Μαξιμιανού. Η τελευταία εκδοχή αναφέρεται στα ελληνικά συναξάρια. Ο καθηγητής αρχιμανδρίτης Νικ. Βαφειάδης στην πραγματεία του «Φαζημών, Νικόπολις, Κάβζα» αναφέρει ότι η αγία Βαρβάρα γεννήθηκε στο χωριό Γελασσός της Ηλιουπόλεως της Ανατολής (σημερ. Μερζιφούντος) και είχε τον πύργο της στην Κάβζα του Πόντου. Πάντως όλες οι διηγήσεις αναφέρουν ότι η αγία Βαρβάρα ήταν θυγατέρα του πλούσιου εθνικού Διόσκουρου και διακρινόταν για το έξοχο κάλλος της. Ο πατέρας της για να την προφυλάξει από τους εξωτερικούς πειρασμούς την έκλεισε σε πολυτελέστατο διαμέρισμα και την εφοδίασε με τα αναγκαία ώστε να μορφωθεί. Σύμφωνα με ορισμένες διηγήσεις δάσκαλός της ήταν ο διάσημος Ωριγένης, μεταξύ δε των γυναικών της συνοδείας της ήσαν και χριστιανές, που μπορούσαν να της μεταδώσουν τη χριστιανική διδασκαλία. Έτσι με την πάροδο του χρόνου η Βαρβάρα μετέτρεψε την κατοικία της σε χώρο χριστιανικής λατρείας, ενώ δε ο πατέρας της απουσίαζε, βαπτίσθηκε χριστιανή. Όταν επέστρεψε ο Διόσκουρος και πληροφορήθηκε τη διαγωγή της κόρης του, η οποία άφοβα ομολόγησε ότι ήταν χριστιανή, την υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια και τέλος την αποκεφάλισε. Γιορτάζεται στις 4 Δεκεμβρίου. Στην αγιογραφία της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας η αγία Βαρβάρα παριστάνεται να κρατά με το δεξί της χέρι σταυρό, έχει δε την αριστερή παλάμη στραμμένη προς τα άνω, ως ένδειξη ανοχής και υπομονής στο μαρτύριο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Εμ. Ι. Καρπαθίου (μητροπολίτου πρώην Κω): Η Αγία Μεγαλομάρτυς Βαρβάρα, Αθήναι 1925. Ιω Σπ. Ράμφου: Αγιολογικά Μελετήματα, τεύχος 7ο, Αθήναι 1954, σ. 25-32. Του ιδίου: Βαρβάρα η Μεγαλομάρτυς, ΘΧΕ, τομ. 3ος, σ. 608-611.

(Στρατ.) Η αγία Βαρβάρα θεωρείται στα περισσότερα χριστιανικά κράτη σαν προστάτρια του πυροβολικού. Η καθιέρωση της σαν προστάτριας του πυροβολικού στηρίζεται, σύμφωνα με μια παράδοση, στο γεγονός ότι κεραυνός σκότωσε τον ειδωλολάτρη πατέρα της, επειδή την αποκεφάλισε με τα ίδια του τα χέρια.

Πηγή: Nέα Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια


Το σχόλιο μας σε επόμενη δημοσίευση...